SPIRITUEL LEDELSE

Spirituel ledelse handler om at bevidstgøre de værdier, holdninger og underliggende adfærd…

…der er nødvendig for at motivere sig selv og tilfredsstille grundlæggende behov for åndeligt velvære og retning.

Spirituel ledelse

Spirituel ledelse handler om at bevidstgøre de værdier, holdninger og underliggende adfærd, der er nødvendig for at motivere sig selv og tilfredsstille grundlæggende behov for åndeligt velvære og retning.

En ledelsesstil, der gør det naturligt for den enkelte at dykke dybt ned i sin indre kerne, trække på sin selvbevidsthed, intuition og mærkekraft i sin beslutningsproces.

Spirituel ledelse understøtter teamets præstationer gennem ægte respekt, gennem forståelse og understøttelse af andreas naturlige styrker og behov og gennem en konsensusbaseret beslutningsproces, hvor alle føler sig set og hør. Hvor der er ejerskab hele vejen rundt.

Lidt om Thomas

Få mennesker i Danmark har haft så bred og dyb berøring med leadership og selvudviklingsbrancen som Thomas Rex Frederiksen.

Som medstifter af kursusvirksomheden Microworld tilbage i 1996, teenage-camp konceptet True North tilbage i 2006, Speakers Club i 2008, Elevate i Norge i 2013, Academy For Public Speaking i 2018 og Next Generation Mindfulness i 2020 har Thomas genereret en unik erfaring. Dette har givet en bred og dyb indsigt i hvad lederskab er, og hvad der holder folk tilbage.

Thomas har opbygget stor viden om folks forskelligheder – styrker, talenter, svagheder, læringsstile, intelligenser og hvordan disse bedst motiveres, og hvordan uhensigtsmæssige vaner og adfærd kan ændres til vækst og succes. Hvordan folk kan blive den bedst mulige version af sig selv.