Betalingsregler

Alle priser på hjemmesiden er ekskl. moms. Betaling sker enten ved køb på hjemmeside med betalingskort eller ved fremsendelse af faktura for forløbet ved aftaleindgåelse. Ved fremsendelse af faktura er betalingsfrist (med mindre andet er aftalt) 14 dage. Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. ekskl. moms + 2 % af betalingsbeløbet pr. overskredet måned.

Afbestillingsregler

Uanset om du har bestilt et kursus, et forløb, foredrag, workshops eller coaching som privatperson eller som virksomhed tilbyder vi 14 dages fortrydelsesret. Afbestiller du senere, opkræver vi det fulde kursusgebyr. Skyldes afbestilling, at du – uanset årsag – ikke er i stand til at deltager på de valgte datoer – kan du uden meromkostning – vælge at deltage på et tilsvarende forløb senere. Du kan til enhver tid overdrage din tilmelding til en ven eller kollega, så længe vi blot gøres opmærksom på overdragelsen. Hvis du ønsker at afbestille et forløb, skal du sende en mail til info@afps.dk. Du kan IKKE oplyse os om din afbestilling via telefonen, brev el. lign.

Aflysning og ændringer af åbne kurser og uddannelser

Academy For Public Speaking forbeholder sig ret til at aflyse åbne kurser, forløb, workshops og foredrag ved mindre end 4 tilmeldte og forbeholder sig ret til at flytte kursusstedet for de fysiske kurser (max 50 km fra oprindeligt sted) indtil dagen før afholdelse.

I tilfælde af, at underviseren sygemeldes, vil Academy For Public Speaking forsøge at finde en anden kvalificeret underviser. Hvis det ikke er muligt, vil kurset blive flyttet til en ny dato. Såfremt kursusdeltageren er forhindret i at deltage på den nye dato, kan denne uden gebyr overdrage sin plads til en anden. Hvis dette ikke er muligt, vil kursusdeltageren kunne flytte til næstkommende kursusdato, hvor denne er garanteret en plads på holdet. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt.

Academy For Public Speaking kan i tilfælde af force majeure (herunder epidemier, karantæner/isolationer ) flytte datoen for et kursus eller flytte kursusstedet frem til selve kursusdatoen. Såfremt kursusdeltageren er forhindret i at deltage på den nye dato, kan denne uden gebyr overdrage sin plads til en anden. Hvis dette ikke er muligt, vil kursusdeltageren kunne flytte til næstkommende kursusdato, hvor denne er garanteret en plads på holdet. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt. Academy For Public Speaking er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i den forbindelse.

Aflysning og ændringer af åbne kurser og uddannelser

Bliver du ramt af noget ekstraordinært på arbejde eller privat og er du ikke i stand til at gennemføre et kursus, forløb, workshop eller et foredrag , så tilbyder vi at du kan gentage kurset gratis ved senere lejlighed. Det ligger os meget på sinde, at du gennemfører og får fuld valuta ud af din valgte ydelser.

Dene garanti gælder ikke ved isolerede coaching ydelser.

Refusionsregler for åbne kurser og uddannelser

I tilfælde af aflysning vil Academy For Public Speaking refundere det indbetalte kursusbeløb inden for 8 hverdage. Academy For Public Speaking er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i forbindelse med en aflysning eller ved en flytning af en kursusdato. Dette gælder også udgifter til eventuelle hotelovernatning og andre eksterne udgifter.

Ansvar og forsikring

I tilfælde af aflysning vil Academy For Public Speaking refundere det indbetalte kursusbeløb inden for 8 hverdage. Academy For Public Speaking er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i forbindelse med en aflysning eller ved en flytning af en kursusdato. Dette gælder også udgifter til eventuelle hotelovernatning og andre eksterne udgifter. Academy For Public Speaking er desuden ikke ansvarlig for eventuelle uheld, tyveri ulykker eller tilskadekomst under kurserne. Her gælder kursusdeltagernes egen forsikring.

Ved køb af forløb

Når du køber et kursus, et foredrag, en workshop, et foredrag eller et forløb hos Academy For Public Speaking, så forpligter du dig samtidig til ikke på nogen vis uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt forløbet. Hvis du gør dette, så er Academy For Public Speaking berettiget til at kræve et erstatningskrav og/eller smide dig ud af gruppen og lukke ned for din adgang. Se mere nedenfor.

Brugs- og ejendomsret

Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende indhold og skabeloner. Kunden skal i nærværende forstås som den person der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Erhverves indholdet af en virksomhed vil brugsretten til ydelsen alene følge den specifikke erhverver der knyttes som kontaktperson for virksomheden ved erhvervelsen. Ved en virksomheds køb af produktet er det derfor ikke tilladt internt i virksomheden at videredistribuere indholdet til ansatte eller medejere idet dette vil ses som et brud på handelsbetingelserne. Ønskes produktet at blive benyttet af flere personer i samme virksomhed/juridiske enhed skal der rettes henvendelse for anmodning om tilbud på udstedelse af flere licenser. Har en virksomhed eller privatperson forud for indhentelse af tilbud på udstedelse af flere licenser allerede overtrådt reglerne for videredistribuering forbeholder udstederen sig at fakturere virksomheden for en ny licens idet dette ses som brud på handelsbetingelserne.

Kunden har herunder tilladelse til at gøre følgende:

  • Elektronisk lagre det oprindelige indhold/skabelon til eget senere brug.
  • Evt. udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.
  • Tilrette skabelonerne til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er).

Kunden må ikke overdrage pågældende indhold/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse. Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner.