Målsætning – og hvor det kan gå galt

Uden mål, kan vi ikke score. Uden mål er vi som et skib på havet uden havn. Disse ordsprog og mange andre har vi nok alle hørt til hudløshed. Og den er jo god nok. Uden mål, kommer vi ingen vegne.

Vi kan som sådan godt leve et helt liv igennem uden mål og retning og uden at tage ansvar for vores liv, men så er der bare nogle andre som sætter retningen for os. Populært sagt kan man vælge om man vil være bagsædepassager eller chauffør i sit eget liv.

Men der er mere til regnestykket end blot at sætte sig mål, og mange mennesker overser denne vigtige ingrediens. Det vender jeg tilbage lidt senere i dette indlæg.

I mit arbejde som leadership coach og business mentor er en af mine fornemste opgaver netop at hjælpe mine klienter i deres målarbejde – og dernæst løbende at motivere dem og holde dem fast på vores aftaler.

Målsætning er en proces, der både involverer den rette coaching, refleksion, øvelser og så mere coaching. De mål vi sætter sammen skal både være motiverende, de skal være specifikke, målbare, opnåelige, relevante og der skal være en deadline. Et mål uden en deadline er blot et drøm. Og endelig udvikler jeg altid et visuelt goalmap sammen med mine klienter og sikrer, at deres underbevidsthed aktiveres og støtter op om udviklingsforløbet samt en detaljeret handlingsplan, der bryder målene ned i delmål og på de forskellige delområder, der støtter op om hovedmålet.

Jeg skal nok skrive mere detaljeret om denne målsætnings-proces i en fremtid blog.

Nu tilbage til problemstillingen. Selvom folk selv eller ved hjælp af en coach får sat knivskarpe mål, der imødekommer ovenstående kriterier, så glemmer de ofte en vigtig og altafgørende opgave.

Kort fortalt er det ikke nok at kende målet og vejen dertil, hvis man ikke kender sit udgangspunkt. Det lyder måske banalt. Men min erfaring er, at langt de fleste af os slet, slet ikke kender os selv så godt som vi tror.

Med andre ord, vi ved ikke om vi “er i stand til at gøre det” – altså stemmer vores mål og handlingsplan overens med vores forudsætninger?

Og mindst ligeså vigtigt. “Er jeg villig til at gøre, hvad der kræves for at nå målet?”

Hvorfor er det så vigtigt, at kende sine forudsætninger? Kort fortalt fordi et mål og en plan der ikke tager hensyn til vores værdigrundlag, vores personlighedsprofil, vores styrker og svagheder, vores intelligensprofil eller læringsstil med stor sandsnlighed vil fejle.

Hvis vi f.x. laver en plan, der er for ambitiøs ift vores selvdisciplin og evne til at motivere os selv? Så strander vores plan hurtigt.

Hvis vores udviklingsplan er lagt an på masser af boglæsning og selvstudier, men det viser sig, at vi er knap så sprogligt eller logisk intelligente, så skal vi måske i stedet deltage på kurser og seminarer, hvor vi kan sætte vores krop i spil og lære i samarbejde med andre.

Hvis vores endemål ikke harmonerer med vores værdier – men kun med vores oplevede værdier, vil vi opleve, at vi mister motivationen på vejen – uden at kunne forklare hvorfor. Alt for mange af os kender ikke vores reelle værdier. Vi tror vi kender dem og bliver overraskede, når en værdiafklaringsproces viser os, hvad vores virkelige værdier er.

Hos mig starter et længerevarende forløb altid med kortlægning af disse forudsætninger. Når vi sammen kender udgangspunktet kan vi skabe realistiske og ambitiøse mål og forvente at nå dem sammen.