Udnyt mulighederne ved public speaking

Alt for få iværksættere udnytter fordelene ved public speaking – den magi og tiltrækning,  som sætter ind, når man taler foran større forsamlinger. Mestrer du kunsten at tage scenen, vil du tiltrække nye kunder og potentielle medarbejdere, styrke eksisterende kunderelationer og tiltrække en række muligheder.

Af Thomas Rex Frederiksen

Jeg bruger foredrag som en vigtig del af min ’go to market’-strategi. Det at få telefontid og mødetid er svært for de fleste ledere og iværksættere – og sælgere i det hele taget. Men når man holder foredrag eller tager scenen, har du publikums fulde opmærksomhed og afgørende taletid for din virksomhed, dit koncept eller projekt.
Taletiden giver dig samtidig en fordel, når du efterfølgende netværker. Forestil dig, du er til en konference, hvor du får netværket med en masse mennesker. Hvem husker folk bedst? Ham eller hende, der deler visitkort ud i pausen eller personen, der underholder og leverer værdifulde indsigter fra scenen. Det giver sig selv!

Udnyt opmærksomheden
‘Public speaking’ er en af de mest effektive former for markedsføring. Lige siden tidernes morgen, har mennesket siddet omkring bålet, mens de ældre har delt deres historier. Vores DNA er programmeret til at se op til dem, der fortæller historier og er gode talere. Vi ser op til musikere, der stiller sig op på scenen, ligesom vi ser op til skuespillere i teatret og på film. Der er en indbygget respekt for dem, der kan og tør tale foran andre mennesker.
Der sker en naturlig tiltrækning til folk, der tør stå frem. I stedet for at pushe det, du sælger, kan du skabe en tiltrækning omkring dig selv og dine produkter. Mestrer du evnen til at tage scenen vil du tiltrække nye kunder, styrke eksisterende kunderelationer og tiltrække en række andre mennesker og muligheder. Det handler om at drage fordel af den effekt.

Det handler om at levere værdi
Første regel, når du netværker er at levere værdi til andre. At holde foredrag eller oplæg ved netværksmøder, konferencer eller gå hjem-møder er en af de bedste måder at levere værdi til et stort publikum.
Hvis folk føler, de har fået værdi af dig, og deres tid har været brugt godt i selskab med dig, vil de søge tilbage til dig. Når du så efterfølgende er i dialog med potentielle kunder, der har hørt et oplæg af dig, er du allerede en værdiskaber i deres hoved.
Normalt tager jeg mig betalt for at holde foredrag om networking, personligt lederskab og entrepreneurship, men engang imellem holder jeg foredrag uden at få penge for det, fordi det er et effektivt salgsredskab og min egen tid værd for min forretning. Jeg leverer værdi i fx 2,5 time til et foredrag, og så bruger jeg som regel 10 minutter som afslutning på at fortælle om de produkter, jeg sælger. Når man har leveret værdi til folk i 2,5 time, er folk oftest interesseret i at høre, hvordan de kan få mere af samme slags. Man kan sige, at hele foredraget har været et salg af min virksomheds ydelser, men de sidste ti minutter lærer jeg dem, hvordan de kan købe af mig.

Kunderne køber mennesket bag
Mange mennesker kan ikke træffe en købsbeslutning uden at kende mennesket bag virksomheden. De træffer beslutning ud fra værdier og følelser. Derfor er det vigtigt, at du er parat til at give noget af dig selv. Når man stiller sig op på scenen, sætter man automatisk sig selv til skue og giver en del af sig selv til publikum. Det er her, du har muligheden for at dele de historier, der har gjort dig til den, du er og grunden til, at du sælger, hvad du sælger.
Hvad er historien bag, at du startede din egen virksomhed? Hvad var det, der fik dig til at sige, at dette produkt skulle til verden eller endnu bedre, hvad er du ved at skabe for at gøre verden bedre? Find ind til historierne bag din forretning og øv dig igen og igen i at levere dem på en god og underholdende måde. Du behøver ikke være den bedste taler for at få gevinst af ’stage-effecten’, men du skal være ægte.

Understøt din netværksstrategi med public speaking
Public speaking er en af flere vigtige taktiske færdigheder inden for networking. Jeg spørger ofte publikum, om de har en netværksstrategi. Oftest er det mindre end en procent af publikum, der har en strategi for, hvordan de skal netværke. Når man skal lave en netværksstrategi, handler det om at kortlægge, hvem der er i ens nuværende netværk? Hvem vil du gerne have som en del af dit netværk, og hvordan bliver de en del af det? Her vil det at være en god taler åbne døre for at udvide dit netværk til målgrupper, du ønsker at komme i kontakt med, og derfor være helt afgørende. Har de hørt dig tale, ligger de under for ’stage-effecten’ og dens tiltrækningskraft. Og flere vil åbne døren, før du overhovedet når at banke på.